Okablowanie teletechniczne w budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej – podstawa prawna

Niemal w każdym budynku aktualnie wykonuje się – oprócz instalacji elektrycznej – różne dodatkowe instalacje: domofonową, telewizyjną, satelitarną, komputerową, telefoniczną. Jeszcze do niedawna każda z tych instalacji była projektowana oddzielnie, wykonywana była poprzez dołożenie dodatkowych elementów instalacji i kabli. Robiło się to jednak dopiero wtedy, kiedy pojawiały się takowe potrzeby.

Instalacja wykonana była więc nieskorelowanymi etapami, przez różnych wykonawców – bardzo często po pewnym czasie okazywało się, że nie spełnia ona wymogów nowszych standardów albo też sposób jej wykonania był na niskim poziomie technicznym oraz estetycznym.
W 2013 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy w szczególności dotyczą budynków przeznaczonych na cele wielorodzinne oraz użyteczności publicznej z lokalami przeznaczonymi na cele publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania. Do tego momentu nie było wymogów prawnych nakładających na wykonawców (projektantów i inwestorów) jakichkolwiek wymagań w zakresie niskonapięciowych instalacji teletechnicznych. Od tego momentu bardzo przejrzyste wymogi się pojawiły. Aktualnie każdy nowo projektowany budynek wymieniony w rozporządzeniu MUSI zostać zaprojektowany i wykonany zgodnie z jego wymogami. Celem jest przygotowanie nowych budynków i lokali użytkowych pod aktualne i przyszłe potrzeby, ułatwienie odbiorcom dostępu do mediów, a także operatorom dostępu do odbiorców, poprawa estetyki itp.
Rozporządzenie MTBiGM wyraźnie standaryzuje co wchodzi w zakres instalacji telekomunikacyjnej (bo tak nazywa rozporządzenie wymaganą przepisami infrastrukturę) oraz jakie wymogi techniczne i parametry ma spełniać. Teraz do każdego lokalu mieszkaniowego lub lokalu użytkowego spełniającego wymogi rozporządzenia musi zostać doprowadzone okablowanie miedziane koncentryczne, okablowanie miedziane symetryczne (UTP) oraz okablowanie światłowodowe. Ponadto powinna zostać zbudowana całkowita infrastruktura telekomunikacyjna, która obejmować będzie trasy kablowe, punkty dystrybucyjne oraz punkty abonenckie. Poniżej przykład telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej.

Telekomunikacyjna_skrzynka_mieszkaniowa_TSM_2_natynkowa_Montaz_2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>