10 powodów, dla których instalacja fotowoltaiczna powinna być poddawana pomiarom kontrolnym

Bezpieczna praca systemu fotowoltaicznego zarówno w warunkach normalnych jak i w przypadku uszkodzenia stanowi konieczne założenie projektowe będące podstawą przewidywania średniej produkcji energii w długim okresie czasu. Możemy wyróżnić kilka kluczowych właściwości instalacji fotowoltaicznych, które powinny być regularnie sprawdzane. Z pomocą przychodzą unormowane wytyczne oraz doświadczenia instalatorów i producentów urządzeń. Poniżej wymieniono dziesięć wskazówek:

Zgodność z PN-EN 62446
Norma PN-EN 62446 zaleca okresową weryfikację parametrów istniejących instalacji fotowoltaicznych. Zawiera minimalne wymagania dotyczące dokumentacji kontrolnej i odbiorczej systemów PV. W niektórych przypadkach wyniki poprzednich pomiarów kontrolnych powinny być brane pod uwagę przy aktualizacji sprawozdań. Sprawozdania poza tabelami zgodności z dopuszczalnymi wartościami poszczególnych parametrów powinny zawierać spis ewentualnych usterek i zalecenia dotyczące sposobu przeprowadzania napraw i/lub zmian w instalacji.

Uziemienie ochronne
Stosowanie uziemionych połączeń wyrównawczych pomiędzy elementami przewodzącymi instalacji fotowoltaicznej, które nie znajdują się normalnie pod napięciem (ramy, konstrukcje) stanowi konieczny warunek bezpiecznej pracy systemu PV. Uziemienie ochronne pełni podwójną rolę – ochrony przed porażeniem przy dotyku bezpośrednim oraz ochrony pożarowej. Brak uziemionych połączeń wyrównawczych może mieć również negatywny wpływ na skuteczne wykrywanie przebić doziemnych przez falownik sieciowy.

Zwarcia doziemne
Nawet niewielkie systemy fotowoltaiczne to dziesiątki metrów okablowania DC. Każdy moduł fotowoltaiczny wyposażony jest w 1,5 – 2,2 metrów kabla solarnego. Cześć okablowania może być prowadzona ziemią lub narażona na bezpośrednie promieniowanie UV. W przypadku uszkodzonej (zdegradowanej) warstwy izolacji falownik sieciowy nie uruchomi się, a namierzenie miejsca występowania problemu może być kłopotliwe.

Degradacja środowiskowa
Systemy fotowoltaiczne narażone są na czynniki atmosferyczne. Uszkodzenia mechaniczne i korozja może mieć istotny wpływ na okablowanie solarne, elementy metalowe generatora PV (ramy i konstrukcje), elementy instalacji piorunochronnej i instalacji wyrównania potencjałów. Powierzchnia modułów fotowoltaicznych może być ponadto narażona na uderzenia gradu, zalegania trwałych zanieczyszczeń (ptasie odchody, liście) i zabrudzeń (pyły, sadza, etc.) ograniczających wydajność systemu lub prowadzących do lokalnych uszkodzeń termicznych. Do uszkodzeń mechanicznych ogniw (pęknięć) może dojść również wskutek obciążeń śniegiem i wiatrem.

Uszkodzenia okablowania
Błędy wykonawcze w postaci niezabezpieczonych kabli strony DC lub niepoprawnie zrealizowanych połączeni rozłącznych mogą prowadzić do pogorszenia się szczelności izolacji – naruszonej przez gryzonie, skorodowanej – popękanej, trwale narażonej na zanurzenie w wodzie lub obecność soli amonowych (nawozy) i aerozoli chlorku sodu (słona woda).

Weryfikacja wydajności systemu
Decyzja o realizacji systemu fotowoltaicznego podejmowana jest zawsze kontekście realnego czasu zwrotu inwestycji. Ocenienie współczynnika wydajności instalacji poprzez oszacowanie sumarycznych strat i wykluczenie błędów wykonawczych jest zatem niezwykle istotne dla inwestora.

Gwarancja ilości wyprodukowanej energii
Okresowe kontrole instalacji fotowoltaicznych prowadzące do minimalizacji ryzyka wystąpienia ograniczeń w produkcji energii elektrycznej w wyniku uszkodzeń, zabrudzeń lub innych zaniedbań ze strony wykonawcy/właściciela.

Ograniczenie ryzyka wystąpienia pożaru
Poprawności wykonania strony stałoprądowej instalacji fotowoltaicznej jest podstawą do minimalizacji zagrożenia pożarowego ze strony systemu PV. Niewielkie rezystancje złączy, niska jakość izolacji okablowania, uszkodzenia termiczne modułów, niedopasowania prądowe modułów w łańcuchu, pojawianie się wysokiego potencjału na nieuziemionych elementach konstrukcji (ramy) – to tylko kilka zagrożeń pożarowych. Wykonawca musi pamiętać, że generator fotowoltaiczny nie może zostać wyłączony spod napięcia poprzez rozłącznik ppoż.

Dokumentacja dla właściciela
Potwierdzenie poprawności wykonania instalacji fotowoltaicznej zgodnie z normą PN-EN 62446 stanowi dodatkowy atut dla inwestora. Daje możliwość sprawdzenia parametrów elektrycznych poszczególnych urządzeń i ewentualne wykluczenia sztuk wadliwych, stanowi podstawę do weryfikacji średniej produkcji energii oraz poświadcza ogólną jakość systemu fotowoltaicznego.

1 comment on “10 powodów, dla których instalacja fotowoltaiczna powinna być poddawana pomiarom kontrolnym”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>