Ustawa o OZE w końcu z pozytywnymi zmianami

Dnia 16 lipca Ministerstwo Gospodarki udostępniło nowelizację ustawy o OZE dotyczącej między innymi wsparcia mikroinstalacji taryfami gwarantowanymi. Obecny projekt poprawek nie został poddany konsultacjom społecznym, ale jest dostępny publicznie pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12272506/12290000/12290001/dokument174118.pdf

Dzięki temu Instytut Energii Odnawialnej mógł przygotować uwagi odnoszące się najważniejszych kwestii i wysłać je do Ministerstwa Gospodarki, tak aby wziąć je pod uwagę jeszcze podczas procesu legislacyjnego.

W nowym projekcie nowelizacji można znaleźć bardzo pozytywne zmiany dla producentów energii OZE w mikroinstalacjach. Przede wszystkim:

  • powrócono do poprzednich stawek taryfowych, które są zdecydowanie wyższe
  • koszty bilansowania energii zostają zdjęte z klienta – prosumenta i wracają na stronę operatora
  • podczas przyłączenia instalacji do sieci zostanie zamontowany inteligentny dwukierunkowy licznik energii, co w praktyce oznacza, że zapłatę otrzymamy od różnicy energii wyprodukowanej i zużytej. Dzięki temu opłacalność instalacji będzie rosła wraz z wielkością mocy zainstalowanej,  pozwoli to również na oszczędność energii w domach, ponieważ im mniej energii zużyjemy tym więcej będziemy mogli odsprzedać.

Bardzo cieszą pozytywne zmiany, jednak duża część przepisów dalej budzi wątpliwości. Najbardziej kontrowersyjny zapis związany jest z 15-letnim okresem wsparcia. Proponowane zmiany sprawią, że każdego roku na drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki może regulować ceny zakupu energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji. Ma to ogromny wpływ już na początku tworzenia instalacji, przy tworzeniu biznes planu i pozyskaniu kredytu bankowego. Ponieważ nie ma mowy o utrzymaniu stałych cen w danym roku, nie pozwala to określić sensu ekonomicznego inwestycji. Szkodliwym zapisem dla prosumentów jest również ten o maksymalnej ilości energii elektrycznej sprzedawanej do sieci w danym roku dla danego typu instalacji. Ogranicza on innowacyjność i nie sprzyja rozwojowi nowych technologii. Nieopłacalne będzie inwestowanie większych środków w wydajniejsze moduły, ponieważ energia nie zostanie zakupiona przez odbiorcę.
Warto również zwrócić uwagę na skomplikowanie przepisów przy uzyskaniu pomocy publicznej dla mikroinstalacji OZE. Procedury te powinny zostać zmienione, tak aby być jak najbardziej przyjazne dla tysięcy prosumentów.

Mimo pozytywnych trendów nowa ustawa o OZE wymaga jeszcze kilku poważnych poprawek, tak aby nie zakonserwować niekorzystnego układu dla prosumentów na kolejne kilka lat. Oddanie ustawy do konsultacji społecznych i możliwe uproszczenie przepisów, aby ułatwić ich zrozumienie przez przyszłych prosumentów. Co w konsekwencji przełoży się na większą ilość energii z większej ilości powstałych instalacji.

1 comment on “Ustawa o OZE w końcu z pozytywnymi zmianami”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>