Moduły PV z demontażu – na co należy zwrócić uwagę

Coraz częściej na nasz rodzimy rynek trafiają moduły fotowoltaiczne zdemontowane z wielkopowierzchniowych instalacji, zlokalizowanych u naszych zachodnich i południowych sąsiadów. Zakładam na wstępie, że cały proces „rozbiórki” przebiegał zgodnie z prawem i moduły legalnie zostały przewiezione przez granicę. Świadczyć o tym powinny odpowiednie dokumenty wystawione po likwidacji farmy, które dystrybutor powinien przedstawić klientowi. W każdym

Read More

Ustawa o OZE w końcu z pozytywnymi zmianami

Dnia 16 lipca Ministerstwo Gospodarki udostępniło nowelizację ustawy o OZE dotyczącej między innymi wsparcia mikroinstalacji taryfami gwarantowanymi. Obecny projekt poprawek nie został poddany konsultacjom społecznym, ale jest dostępny publicznie pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12272506/12290000/12290001/dokument174118.pdf Dzięki temu Instytut Energii Odnawialnej mógł przygotować uwagi odnoszące się najważniejszych kwestii i wysłać je do Ministerstwa Gospodarki, tak aby wziąć je pod

Read More

Licznik energii w programie Prosument

Program Prosument realizowany przez NFOŚiGW w ramach wydatkowania funduszy krajowych na potrzeby wsparcia rozproszonych mikroźródeł energii odnawialnej stawia przed projektem instalacji fotowoltaicznej szereg dodatkowych wymagań. Jednym z nich jest konieczność uwzględnienia licznika energii wyprodukowanej w źródle posiadającego moduł komunikacyjny umożliwiający odczyt zdalny oraz lokalną wizualizację zebranych danych. Warto zauważyć, że w przypadku mikroinstalacji przyłączanych równolegle

Read More

10 powodów, dla których instalacja fotowoltaiczna powinna być poddawana pomiarom kontrolnym

Bezpieczna praca systemu fotowoltaicznego zarówno w warunkach normalnych jak i w przypadku uszkodzenia stanowi konieczne założenie projektowe będące podstawą przewidywania średniej produkcji energii w długim okresie czasu. Możemy wyróżnić kilka kluczowych właściwości instalacji fotowoltaicznych, które powinny być regularnie sprawdzane. Z pomocą przychodzą unormowane wytyczne oraz doświadczenia instalatorów i producentów urządzeń. Poniżej wymieniono dziesięć wskazówek: Zgodność

Read More

Analiza techniczna i bilans mocy mikroinstalacji OŹE – rozliczenie netto dla przedsiębiorców

Cytując art. 41 ust. 10 Ustawy OŹE: „Rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w art. 19 ust. 1 oraz w art. 41 ust. 1 pkt 3, a

Read More

Teletask w mieszkaniu – teraz to możliwe

Ubiegły rok obfitował w premiery paneli dotykowych i wizualizacyjnych. Bieżący przyniósł z kolei nowe, dobre wiadomości dla właścicieli mieszkań, domów i apartamentów. Zmiany zawdzięczamy nowej jednostce Teletaska o nazwie Picos. Picos, tak jak swoi poprzednicy, będzie nadawała się do realizacji dużych projektów. Nowość polega jednak na tym, że nowa jednostka będzie władna obsłużyć stosunkowo niewielkie

Read More

Konkurs „Największa instalacja roku”

Dbamy o najwyższą jakość Od lat współpracujemy z instalatorami, szkoląc ich i oferując produkty, które znamy i ręczymy za ich jakość. Z drugiej strony obserwujemy na rynku różne rozwiązania, które za cenę niższej jakości,   pozwalają zaoszczędzić niewielkie kwoty. Z tych obserwacji narodził się pomysł, by premiować tych instalatorów, którzy oferują swoim klientom produkty w jakości

Read More

Taryfy gwarantowane i net-metering – czyli jak z dwóch dobrych pomysłów zrobić jeden bardzo zły

Od kilkunastu dni z pewnym zwątpieniem oglądam jednostronnie pozytywną reakcję branży fotowoltaicznej na poprawki wniesione do projektu ustawy o odnawialnych źródłach przez tzw. mniejszość sejmową. Szczególne poruszenie wzbudza propozycja wprowadzenia preferowanych cen sprzedaży energii z mikroinstalacji OŹE w dwóch kategoriach mocy elektrycznej: do 3 kW – w cenie 0,75 zł/kWh (dla wszystkich źródeł) od 3

Read More