Tag Archives: przedsiębiorcy

Analiza techniczna i bilans mocy mikroinstalacji OŹE – rozliczenie netto dla przedsiębiorców

Cytując art. 41 ust. 10 Ustawy OŹE: „Rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w art. 19 ust. 1 oraz w art. 41 ust. 1 pkt 3, a

Read More